ORDIN nr. 5.870 din 22 decembrie 2021privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2022
  În temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere Referatul de aprobare nr. 698/DGIP din 12.10.2021 al prezentului ordin,
  în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu semestru II al anului școlar 2021-2022.


  Articolul 3

  Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală economică, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziții contrare se abrogă.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu

  București, 22 decembrie 2021.
  Nr. 5.870.

  ANEXĂ

  CRITERII GENERALE
  de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat